Dorpshuis Valentijn

LEVERANCIER VAN DUURZAME LEEFBAARHEID OP STERKSEL

Dorpshuis Valentijn is een multifunctionele accommodatie dat tot doel heeft het gehele verenigingsleven op Sterksel een onderdak te verschaffen voor hun activiteiten. Ons Dorpshuis is geschikt voor alle leeftijdsgroepen uit het dorp. Er zijn mogelijkheden voor ontmoeting, ontspanning, sport en spel, vorming, educatie en zorg en hulpverlening. Maar ook voor het houden van tentoonstellingen, theatervoorstellingen, culturele en muzikale activiteiten, onderwijs, workshops etc..
Al ruim 50 jaar is het Dorpshuis de huiskamer van Sterksel, iets waar we als dorp trots op zijn.

Stichting Dorpshuis Valentijn huurt het gebouw van de gemeente Heeze-Leende. De stichting Dorpshuis Valentijn functioneert als een beheers stichting en is verantwoordelijk voor een florerend dorpshuis, op inhoud en geld. In verband met tijdelijke afwezigheid van een beheerder, kunnen gebruikers contact opnemen met het bestuur als aanspreekpunt. Zij worden bijgestaan door assistent beheerders José Beenders en Netta van Gastel.

Het bestuur van Stichting Dorpshuis Valentijn wordt gevormd door een vertegenwoordiging van de vaste gebruikers. Hierin zitten vertegenwoordigers van een aantal (gebruikers)-organisaties.

Tot ziens in ons Dorpshuis!

agenda
Nieuw bestuur Dorpshuis Valentijn

Tijdelijk zijn we alleen via e-mail bereikbaar contact


Nieuwjaarswens 2021! Klik hier


Voor het corona-protocol van Dorpshuis Valentijn. Klik hier